«السّلامعليکيااباعبداللّهالحسين(ع)»


**
اي نورچشم زهراء(س)،قربان خلق وخويت **
                                     ** بـنـمـا اجـازه تـا مـن، بــوسـم اخـا گـلـويـت **

** خواهـر خـون جـگـر و خستـه دل زار توام **
                                     ** حــافــظ ســنـگــر خــونــيـن تـو و يـار توام **

** آهـسـتـه رو به مـيـدان، اي مهـربان برادر **
                                     ** اي تـشـنه لب حسينم، بنگر به حال خواهر **

** از پـي ات، نـالـه طــفــلان حــرم را بـشـنـو **
                                     ** سوي گرگان بلا، يوسف زهـراء(ع) تو مرو **

** بر تن کفن نمودي، اين کـهـنـه پـيـراهن را **
                                     ** کي در امان ز دشـمن، ماند تو را کـفـن را **

** مـي دوم از پـي ات اي مـاه سـپـهـر دل من **
                                     ** ترسم از بعـد تو تـاريـک شـود مـحـفـل من **

** شد تيـره روز روشن، در ديدگان زيـنـب(س) **
                                     ** بـا رفـتـنـت بــرادر، جـانـم رسـيـده بـر لــب **

** بي تو از کــربــبــلاء، گو به کـجـا رو ببرم **
                                     ** ديدي اي کشـته ز قـتـل تو چه آمـد به سرم **

** يا حسيـن(ع) ياحسيـن(ع)، عاشـق رويت منم **
                                     ** يا حسيـن(ع) ياحسيـن(ع)، ديده به سويت منم **

 

 

منبع شعر: کتاب زمزمه هاي حاج احمد دلجو، ص72.

 


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 192479
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss